Wolontariat

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
1 lipca 2017

I. Cele wolontariatu w Archiwum Państwowym w Warszawie:

 • pomoc w realizacji statutowych zadań archiwum,
 • stwarzanie emerytom i rencistom możliwości kontynuacji pracy zawodowej,
 • stwarzanie ludziom młodym możliwości uzyskania doświadczeń zawodowych,
 • pomoc indywidualnym użytkownikom archiwum w korzystaniu z zasobu archiwalnego,
 • kształtowanie w świadomości społecznej nowego wizerunku archiwum - jako instytucji realizującej potrzeby społeczeństwa obywatelskiego.

 

 

II. Wolontariuszem może zostać każda osoba, która:

 • zdecyduje się na taką formę współpracy z Archiwum Państwowym w Warszawie, w wieku od lat 18 do 80+ (nie mamy górnej granicy wieku dla wolontariuszy),
 • jest odpowiedzialna, rzetelna i cierpliwa,
 • jest komunikatywna i lubi pracować w zespole,
 • posiada otwarty umysł i kulturę osobistą.

 

III. Rodzaje prac do wykonania w ramach wolontariatu w Archiwum Państwowym w Warszawie:


Przejmowanie materiałów archiwalnych

 • sprawdzanie ewidencji materiałów archiwalnych,
 • sporządzanie spisu dokumentacji przekazywanej przez komórki organizacyjne własnej instytucji do archiwum zakładowego APW,
 • zbieranie materiałów, przeprowadzanie wywiadów w ramach projektu Historii Mówionej;


Opracowywanie materiałów archiwalnych

 • inwentaryzacja,
 • katalogowanie zasobu bibliotecznego,
 • sprawdzanie ewidencji,
 • wprowadzanie danych do baz danych,
 • sporządzanie indeksów do materiałów archiwalnych;


Konserwacja i zabezpieczanie

 • wykonywanie kserokopii,
 • przygotowanie materiałów archiwalnych do kopiowania,
 • skanowanie zabezpieczające,
 • wykonywanie fotografii cyfrowych i skanów,
 • obróbka techniczna wykonanych kopii cyfrowych,
 • konserwacja materiałów archiwalnych (dezynsekcja, czyszczenie materiałów archiwalnych, usuwanie przebarwień, sklejanie przedarć, uzupełnianie ubytków, prostowanie, laminowanie kart, rekonstrukcja oprawy);


Udostępnianie

 • dyżur w pracowni naukowej,
 • opieka nad użytkownikami w pracowni naukowej (udzielanie pomocy przy korzystaniu z inwentarzy, baz danych, akt, rejestracja zamówień, sprawdzanie materiałów archiwalnych przed i po udostępnieniu),
 • realizacja kwerend,
 • współpraca przy realizacji wystaw,
 • współpraca przy realizacji projektów wydawniczych,
 • opieka nad wystawami oraz oprowadzanie zwiedzających po wystawach.

 

IV. Korzyści dla wolontariuszy:

 • praca w twórczym zespole,
 • możliwość zdobycia nowych umiejętności lub doskonalenia już posiadanych,
 • możliwość zdobycia nowej wiedzy z zakresu historii i archiwistyki lub poszerzenia już posiadanej w tym zakresie,
 • możliwość praktycznego wykorzystania posiadanych umiejętności, wiedzy i doświadczenia zawodowego,
 • możliwość kontynuacji pracy zawodowej,
 • możliwość spotkania nowych ludzi, nawiązania nowych kontaktów, aktywizacji społecznej (socjalizowania się),
 • podniesienie poczucia własnej wartości zawodowej,
 • rozwój poczucia więzi z określonym środowiskiem zawodowym,
 • możliwość otrzymania publikacji wydawanych przez APW.

 

V. Aby zostać wolontariuszem w Archiwum Państwowym w Warszawie należy:

 • wypełnić ankietę osobową kandydata na wolontariusza,
 • wziąć udział w rozmowie kwalifikacyjnej z przedstawicielem/ami archiwum,
 • podpisać porozumienie o współpracy,
 • wziąć udział w szkoleniu przygotowującym wolontariusza do wykonywania pracy w Archiwum.


Ankieta osobowa kandydata
Ankieta osobowa kandydata - indeksowanie ASC
Formularz porozumienia o współpracy

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2017-07-01
Data publikacji:2017-07-01
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:
Liczba odwiedzin:7377