Jesteś tutaj: Start

Strona główna

 • Drukuj zawartość bieżącej strony

Aktualności

Zaproszenie na majowe warsztaty w Archiwum na Krzywym Kole

Archiwum Państwowe w Warszawie oraz Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli Wydział w Warszawie zapraszają nauczycieli historii wszystkich typów szkół na majowe warsztaty w Archiwum.

Przedmiotem zajęć warsztatowych będą źródła archiwalne do następujących tematów:

I. Warszawa i warszawiacy w latach socrealizmu (8 i 16 maja, w godzinach: 15.00–19.00)

II. Warszawa i warszawiacy w okresie pierwszej wojny światowej (15 i 22 maja, w godzinach: 15.00–19.00)

W trakcie warsztatów analizowane będą następujące typy źródeł:

 • fotografie osób, miejsc i wydarzeń
 • afisze i plakaty
 • broszury i druki ulotne
 • korespondencja i materiały pamiętnikarskie
 • dokumentacja urzędów
 • rysunki i plany przedstawiające rekonstrukcje Warszawy po II wojnie światowej

Warsztaty mają służyć:

 • poszerzeniu wiedzy na temat archiwum i jego roli w społeczeństwie jako instytucji kultury, która chroni narodowe dziedzictwo kulturowe i jednocześnie służy obywatelowi;
 • pokazaniu różnych możliwości korzystania ze zbiorów archiwalnych;
 • przybliżeniu różnych form współpracy szkoły i archiwum w procesie kształcenia i wychowania obywatelskiego dzieci i młodzieży;
 • podniesieniu kompetencji w zakresie różnych możliwości wykorzystania źródeł historycznych w procesie dydaktycznym oraz monitorowania podstawy programowej kształcenia ogólnego.

Harmonogram zajęć warsztatowych, w ramach każdego z bloków tematycznych, obejmować będzie: konwersatorium na temat „Zrozumieć archiwum”; analizę źródeł archiwalnych; omówienie kwestii metodycznych; opracowywanie propozycji scenariuszy lekcji oraz zadań oraz podsumowanie zajęć. Uczestnicy warsztatów otrzymają zaświadczenie ukończenia formy doskonalenia zawodowego.

Więcej informacji na temat warsztatów:
http://www.warszawa.mscdn.pl/katalog-szkolen/oferta-biezaca

Osoby zainteresowane udziałem proszone są o przesłanie zgłoszenia (e-mail) do:
dr Teresy Stachurskiej-Maj, kierownika warsztatów (teresa.maj@mscdn.edu.pl)

UCZESTNICY WARSZTATÓW NIE PONOSZĄ ŻADNYCH OPŁAT

7 kwietnia 2014
Czytaj więcej o: Zaproszenie na majowe warsztaty w Archiwum na Krzywym Kole

„Droga do wyborów 1989 r.” — warsztaty dla nauczycieli

W związku z przypadającą w roku bieżącym 25. rocznicą wyborów 1989 r. Archiwum Państwowe w Warszawie oraz Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli Wydział w Warszawie zaproponowały nauczycielom historii ze wszystkich typów szkół zajęcia warsztatowe poświęcone źródłom powstałym w okresie 1970–1989. Z zaproszenia skorzystało ok. 20 osób, które aktualnie uczestniczą w kwietniowych warsztatach metodycznych obejmujących 10 godzin zajęć. W ich trakcie analizują materiały archiwalne składające się na następujące moduły tematyczne:

 1. Dekada Gierka
 2. Czas wielkich nadziei lat 80' XX w.
 3. "Zima wasza wiosna nasza", czyli stan wojenny i co dalej?
 4. Czas okrągłego stołu
 5. Pocztątek końca

Uczestnicząc w zajęciach w archiwum, nauczyciele poszerzają swoją wiedzę o archiwach i ich roli w społeczeństwie, a zarazem o różnych możliwościach korzystania ze zbiorów archiwalnych i współpracy szkoły i archiwum w procesie kształcenia i wychowania obywatelskiego dzieci i młodzieży.

7 kwietnia 2014
Czytaj więcej o: „Droga do wyborów 1989 r.” — warsztaty dla nauczycieli

Marek Wojtylak honorowym obywatelem Łowicza

27 marca 2014 r. Rada Miejska w Łowiczu podjęła uchwałę o nadaniu Markowi Wojtylakowi, kierownikowi łowickiego oddziału Archiwum Państwowego w Warszawie tytułu Honorowego Obywatela Łowicza.

Podczas Sesji Rady Miejskiej radni jednogłośnie zadecydowali o przyjęciu Marka Wojtylaka do grona honorowych obywateli. Tytuł przyznano za zasługi dla miasta Łowicza i ziemi łowickiej.

Od 1988 r. związany z łowickim odziałem Archiwum Państwowego w Warszawie. Autor dziesiątków referatów, wykładów oraz licznych publikacji dotyczących historii miasta i regionu. W latach 2002-2006 radny miejski. Wiceprezes Łowickiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk.

Źródło: www.lowicz24.eu oraz www.lowicz.naszemiasto.pl

Na fot. drugi od lewej - Marek Wojtylak
28 marca 2014
Czytaj więcej o: Marek Wojtylak honorowym obywatelem Łowicza

Nowa książka pt. Tajna "Solidarność" w Pułtusku w latach 1982-1986: wspomnienia konspiratora

W dniu 28 lutego 2014 r. w pracowni naukowej im. Wiktora Gomulickiego Oddziału w Pułtusku odbyła się promocja książki Sławomira Latka pt. Tajna "Solidarność" w Pułtusku w latach 1982-1986: wspomnienia konspiratora, red. K. Wiśniewski, Pułtusk 2014. Archiwum Państwowe w Warszawie było współwydawcą tej publikacji wraz z Pułtuskim Towarzystwem Społeczno-Kulturalnym i Pułtuską Biblioteką Publiczną im. Joachima Lelewela. Wspomniana książka otwiera nową serię wydawniczą Folia Historica Pultoviensia, w której mają być publikowane przede wszystkim wspomnienia osób związanych z Pułtuskiem i północno-wschodnim Mazowszem.

 

5 marca 2014
Czytaj więcej o: Nowa książka pt. Tajna "Solidarność" w Pułtusku w latach 1982-1986: wspomnienia konspiratora