Jesteś tutaj: Start

Strona główna

  • Drukuj zawartość bieżącej strony

Aktualności

Niecodzienna lekcja historii w Łowiczu

Z inicjatywy Klubu Seniora "Radość" w Łowiczu w dniu 18 października 2013 r. w II Liceum Ogólnokształcącym im. Mikołaja Kopernika odbyła się niecodzienna lekcja historii, poświęcona czasom Władysława Gomułki. Wzięli w niej udział członkowie Klubu Seniora, nauczyciele oraz uczniowie dwóch klas II LO, realizujący rozszerzony program wiedzy o społeczeństwie. Gościem specjalnym spotkania był kierownik łowickiego Oddziału Archiwum Państwowego w Warszawie Marek Wojtylak.

Na treść jego krótkiego wykładu dotyczącego dziejów Polski w latach 1956-1970 złożyły się wspomnienia osobiste oraz prezentacja wybranych z zasobu archiwalnego dokumentów ilustrujących życie mieszkańców Łowicza w tym okresie. Omówione, a następnie przekazane do obejrzenia zostały kopie protokołów posiedzeń i uchwał Prezydium Miejskiej Rady Narodowej w Łowiczu. Uczniowie zadawali pytania na temat spędzania wolnego czasu i rozrywek oraz warunków nauki w mieście. Szczególne zainteresowanie wzbudziły uchwały Miejskiej Rady Narodowej odnoszące się do walki z chuligaństwem, w tym zakaz poruszania się młodzieży po mieście po godz. 19.00 oraz sprawdzania przez nauczycieli, czy uczniowie szkół uczęszczają do kina na dozwolone wiekiem filmy fabularne.

W trakcie spotkania zostały pokazane fragmenty Polskiej Kroniki Filmowej, ilustrujące życie codzienne Polaków w czasach Gomułki. Wspomnienia własne z tamtych lat przedstawiały członkinie Klubu Seniora, natomiast uczestniczący w lekcji uczniowie czytali fragmenty prozy i poezji socrealistycznej. Po zakończonym spotkaniu można było obejrzeć niewielką wystawę przedmiotów użytkowych z tamtego okresu, plakatów filmowych, legitymacji i odznaczeń, którą przygotowali pracownicy Łowickiego Ośrodka Kultury.

Na koniec zapowiedziano kontynuację lekcji tego typu - kolejne trzy będą dotyczyły czasów Edwarda Gierka, okresu stanu wojennego oraz lat przemian po 1989 r. W tym interesującym spotkaniu również uczestniczyli jako goście m.in. burmistrz Łowicza Krzysztof Jan Kaliński, dyrektor Muzeum Marzena Kozanecka-Zwierz oraz prezes Łowickiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk - dr Tadeusz Żaczek.

23 października 2013
Czytaj więcej o: Niecodzienna lekcja historii w Łowiczu

„Wyścig po historię”

W dniu 19 września 2013 roku odbyła się „Wyścig po historię”, zorganizowanego przez Archiwum Państwowe m. st. Warszawy Oddział w Pułtusku, Pułtuską Bibliotekę Publiczną im. Joachima Lelewela oraz Pułtuskie Towarzystwo Społeczno-Kulturalne. Konkurs, jak co roku, rozpoczynał obchody „Dni Patrona Pułtuska” – św. Mateusza. Patronat nad konkursem objął burmistrz Pułtuska Wojciech Dębski, patronat medialny sprawował „Tygodnik Pułtuski” i „Pułtuska Gazeta Powiatowa”.

Celem konkursu było m.in. przybliżenie uczniom dziedzictwa kulturowego regionu, rozwijanie zainteresowań lokalną historią i tradycją oraz popularyzacja kultury regionalnej. W tym roku w pytaniach konkursowych zwrócono szczególną uwagę na przebieg powstania styczniowego w Pułtusku i okolicach.

W konkursie wzięło udział 9 szkół z terenu miasta i gminy Pułtusk (każda szkoła wystawiała 4-osobową drużynę), rywalizujących w 2 kategoriach: szkół podstawowych i gimnazjów.

Otwarcie konkursu, z udziałem burmistrza Wojciecha Dębskiego, odbyło się o godzinie 10.30 przed siedzibą Archiwum, skąd drużyny, po udzieleniu odpowiedzi na pytanie oraz zaopatrzeniu w mapki, wyruszały w 5-minutowych odstępach na trasę biegu, by na kolejnych 8 punktach kontrolnych rozlokowanych na terenie miasta odpowiadać na pytania z historii i kultury regionu oraz uczestniczyć w konkurencjach sportowych (bieg, strzelanie piłką do bramki, strzelanie z łuku).

W kategorii szkół podstawowych I miejsce zajęła Publiczna Szkoła Podstawowa nr 2 im. mjr. Henryka Sucharskiego w Pułtusku, która również w regulaminowym czasie odnalazła „skarb”.

Nagrody, ufundowane przez burmistrza Pułtuska, Pułtuskie Towarzystwo Społeczno-Kulturalne oraz redakcję „Pułtuskiej Gazety Powiatowej”, wręczył wiceburmistrz Zenon Kowalewski. Dyplomy otrzymali wszyscy uczestnicy konkursu, a także nauczyciele - opiekunowie drużyn.

Jak co roku uczestnicy, ich opiekunowie oraz dyrekcje szkół podeszli do zawodów z dużym zaangażowaniem, traktując je bardzo prestiżowo.

 

fot. Kamil Uchnast

4 października 2013
Czytaj więcej o: „Wyścig po historię”