Dokumentacja osobowa i płacowa

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Artykuły

Dokumentacja osobowa i płacowa

Do zadań Archiwum Państwowego w Warszawie należy również prowadzenie spraw przechowywania dokumentacji o czasowym okresie przechowywania w zakresie ustalonym Ustawą z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach, w szczególności realizacja zadań wynikających z art. 51 u ust. 3 tej ustawy, oraz prowadzenie i administrowanie bazą danych "Miejsca przechowywania dokumentacji osobowej i płacowej pracodawców".

Archiwum prowadzi też działalność usługową, w ramach której:

  • przechowuje dokumentację o czasowym okresie przechowywania, w tym dokumentację osobową i płacową;
  • wydaje odpisy i kopie z tej dokumentacji;
  • dokonuje jej konserwacji.
27 maja 2015

Udzielanie informacji o dokumentacji osobowej i płacowej pracowników

Archiwum udziela Informacji dla osób poszukujących dokumentów osobowo-płacowych do celów emerytalno-rentowych oraz ustalenia kapitału początkowego.
Dane kontaktowe w zakładce "Kontakty"

 

Informacji tych osoby zainteresowane odnajdą bez trudu również dzięki ogólnopolskim internetowym bazom danych.
Wiecej w zakładce "Bazy danych"

14 listopada 2016

Informacje dla poszukujących dokumentacji

Dokumenty płacowe

Archiwum Dokumentacji Osobowej i Płacowej, zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997r. (Dz. U. 2002 r. Nr 101 poz. 926 z późn. zm.) wydaje uwierzytelnione kopie lub odpisy z przechowywanej dokumentacji wyłącznie na pisemny wniosek uprawnionych instytucji lub osób prywatnych, opatrzony własnoręcznym, oryginalnym podpisem. Przy wypełnianiu formularza należy pamiętać o wpisaniu danych we wszystkie wymagane rubryki. Ich brak może uniemożliwić odszukanie dokumentacji oraz pozytywne załatwienie sprawy. Otrzymane wnioski są realizowane w kolejności ich wpływu.

1 czerwca 2015
Czytaj więcej o: Informacje dla poszukujących dokumentacji

Przewodnik

Zasady poszukiwania dokumentacji pracowniczej

 

 

  1. Archiwum Dokumentacji Osobowej i Płacowej w Milanówku przechowuje wyłącznie dokumentację pochodzącą ze zlikwidowanych zakładów pracy, przejętą od upadłych pracodawców i przechowawców. Dlatego jeśli poszukujesz swojej dokumentacji w pierwszej kolejności sprawdź czy twój zakład pracy istnieje. Jeśli istnieje wszystkie potrzebne ci dokumenty otrzymasz bezpłatnie od pracodawcy. Jeśli zakład się sprywatyzował, przekształcił, ale nadal istnieje, zwróć się do kadr, obecny pracodawca jako następca prawny wyda ci dokumenty. Jeśli zakład jest w trakcie likwidacji, także Syndyk lub Likwidator mają obowiązek wydać ci dokumenty
5 czerwca 2015
Czytaj więcej o: Przewodnik

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2015-05-26
Data publikacji:2015-05-26
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:
Liczba odwiedzin:324444