Strona główna   Kontakt    Dojazd   Mapa strony        

 

Przechowalnictwo

Do zadań Archiwum Państwowego w Warszawie należy również prowadzenie spraw przechowywania dokumentacji o czasowym okresie przechowywania w zakresie ustalonym Ustawą z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach, w szczególności realizacja zadań wynikających z art. 51 u ust. 3 tej ustawy, oraz prowadzenie i administrowanie bazą danych "Miejsca przechowywania dokumentacji osobowej i płacowej pracodawców".

Archiwum prowadzi też działalność usługową, w ramach której:

  • przechowuje dokumentację o czasowym okresie przechowywania, w tym dokumentację osobową i płacową;
  • wydaje odpisy i kopie z tej dokumentacji;
  • dokonuje jej konserwacji.

Udzielanie informacji o dokumentacji osobowej i płacowej pracowników:

Archiwum Dokumentacji Osobowej i Płacowej
Adres: ul. Stefana Okrzei 1, 05-822 Milanówek
Telefon: sekretariat: 22 724 76 05; 22 635 68 22
Fax: 22 724 82 61
e-mail: adop.kancelaria@warszawa.ap.gov.pl


Bazy danych

Informację o miejscu przechowywania powierzonej nam dokumentacji osoby zainteresowane odnajdą bez trudu dzięki ogólnopolskiej internetowej bazie danych znajdującej się pod adresem https://ewidencja.warszawa.ap.gov.pl/miejsca.php, a także na stronach internetowych Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Informacje dotyczące dokumentacji osobowo-płacowej znajdą Państwo również na stronie Naczelnej Dyrekcji Archiwów PaństwowychPoradnik - jak szukać swojej dokumentacji pracowniczejUdostępnianie dokumentacji osobowej i płacowej:Zarządzenie nr 23 Dyrektora Archiwum Państwowego w Warszawie z dnia 10 października 2018 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu korzystania z dokumentacji niearchiwalnej w Archiwum Państwowym w Warszawie Archiwum Dokumentacji Osobowej i Płacowej w MilanówkuRegulamin korzystania z dokumentacji niearchiwalnej w Archiwum Państwowym w WarszawieZgłoszenie użytkownika zbioru dokumentacji niearchiwalnej Archiwum państwowego w Warszawie
Wniosek o udostępnienie akt osobowo-płacowych