Strona główna   Kontakt    Dojazd   Mapa strony        

"Cmentarze wojenne z okresu I wojny światowej na terenie północno-wschodniego Mazowsza" - wystawa internetowa

Archiwum Państwowe w Warszawie Oddział w Pułtusku zaprasza do obejrzenia przygotowanej wspólnie z urzędami miast i gmin wystawy internetowej pt. "Cmentarze wojenne z okresu I wojny światowej na terenie północno-wschodniego Mazowsza". Prezentujemy fotografie i opisy blisko stu miejsc pochówku ofiar Wielkiej Wojny z terenu działania Oddziału w Pułtusku. Nierzadko są to zapomniane cmentarze, dopiero niedawno na nowo "odkryte". Naszym celem jest uczczenie pochowanych na nich żołnierzy, a także przywrócenie pamięci o innych miejscach spoczynku żołnierzy z I wojny światowej. Stąd też serdecznie zapraszamy Państwa nie tylko do obejrzenia naszej wystawy, lecz również do współpracy przy tworzeniu jej drugiej odsłony - z wdzięcznością powitamy wszelkie uzupełnienia, fotografie i informacje o nieuwzględnionych tu żołnierskich nekropoliach. W przyszłym roku mamy nadzieję zaprezentować poszerzoną, dzięki Państwa pomocy, jej wersję

cmentarze_wojenne_banner.png

Dodano 18.11.2014 r.
Wykład o Wielkiej Wojnie

Wyklad_o_wielkiej_wojnie.jpgŁowicki Klub Katolicki był organizatorem wykładu kierownika łowickiego Oddziału Archiwum Państwowego w Warszawie Pana Marka Wojtylaka pt. „Łowicz pod okupacją niemiecką w latach I wojny światowej”, który odbył się 6 listopada sali audiowizualnej domu biskupa łowickiego przy Starym Rynku 24/30. Była to okazja wysłuchania żywej i okraszonej licznymi cytatami opowieści o Wielkiej Wojnie, którą przed 100 laty rozpętały ówczesne mocarstw europejskie.

Cennym elementem wykładu był pokaz zdjęć i dokumentów pochodzących z zasobu łowickiego Oddziału Archiwum Państwowego w Warszawie oraz od osób prywatnych. Atrakcją spotkania okazała się możliwość obejrzenia z bliska przechowywanego w zasobie Archiwum rękopisu „Kroniki dziejów Łowicza z pierwszych 9 miesięcy Wielkiej Wojny” Władysława Tarczyńskiego, będącej zapisem wydarzeń, jakie dzień po dniu rozgrywały się w mieście i okolicy od chwili ogłoszenia mobilizacji 30 lipca 1914 r. aż do maja 1915 r. Uczestnicy wykładu mieli okazję poznania życia codziennego Łowicza pod okupacją niemiecką i problemów z nią związanych. Pół roku Łowicz był miastem etapowym, służącym zaopatrzeniu i aprowizacji niemieckich armii, a w niedużej odległości od miasta przebiegała linia frontu walk pozycyjnych. Pod Łowiczem, po raz pierwszy na froncie wschodnim użyto w maju 1915 r. gazów bojowych. Symbolem krwawych walk był pomnik ku czci ofiar niemieckich, jak i rosyjskich, postawiony przez Niemców na Starym Rynku.

Dodano 17.11.2014 r.
O gwarze w łowickim Muzeum

o_gwarze_04.JPG24 października 2014 r. w łowickim Muzeum odbyła się prezentacja reprintu książki Haliny Świderskiej „Dialekt Księstwa Łowickiego”. Wydawnictwo ukazało się w ramach projektu Łódzkiego Domu Kultury „Współorganizacji projektów kulturalnych na terenie województwa łódzkiego w 2014 roku”, realizowanego przez Powiatową Bibliotekę Publiczną w Łowiczu przy udziale łowickiego Oddziału Archiwum Państwowego w Warszawie.


 

Dodano 04.11.2014 r.
Zaproszenie na jesienne warsztaty w Archiwum na Krzywym Kole

jesienne_warsztaty_2014.jpgArchiwum Państwowe w Warszawie oraz Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli Wydział w Warszawie zapraszają nauczycieli historii wszystkich typów szkół do Archiwum na jesienne warsztaty metodyczne poświęcone praktycznemu wykorzystaniu źródeł archiwalnych.

Przedmiotem zajęć warsztatowych będą źródła archiwalne do tematu:

WARSZAWA I WARSZAWIACY W OKRESIE PIERWSZEJ WOJNY ŚWIATOWEJ

Zajęcia odbywać się będą w siedzibie Archiwum Państwowego w Warszawie (ul. Krzywe Koło 7) w następujących dniach:

  • 14 listopada (piątek), godziny 15.00–19.00
  • 21 listopada (piątek), godziny 15.00–19.00
  • 28 listopada (piątek), godziny 15.00–19.00
  • 12 grudnia (piątek), godziny 15.00–19.00
     

 

Dodano 30.10.2014 r.
Szkolenie w zakresie przeciwdziałania mobbingowi

szkolenie_pazdziernik2014.jpg20 października 2014 r.  pracownicy Archiwum Państwowego w Warszawie wzięli udział w szko- leniu w zakresie przeciwdziałania mobbingowi. W trakcie warsztatów wyjaśnione zostało pojęcie mobbingu oraz omówiono jego zjawisko w oparciu o konkretne przypadki.

Celem szkolenia było zapoznanie pracowników z informacjami na temat mobbing i dyskry- minacji w ujęciu prawnym i psychologicznym. Uświadomienie konsekwencji wystąpienia mobbingu i dyskryminacji w zespole/organizacji oraz odpowiedzialności prawnej po stronie pracodawcy i pracownika działającego w sposób nieetyczny. Wskazanie różnic pomiędzy konfliktem a mobbingiem.

W szkoleniu wzięło udział 50 pracowników Archiwum Państwowego w Warszawie.
 

Dodano 21.10.2014 r.
Promocja książki „Niepokorni 1976-1989"

Niepokorni_08.JPGDrugi tom publikacji „Niepokorni 1976-1989. Mieszkańcy powiatu grodziskiego na rzecz wolności”.

W dniu 7 października w Centrum Kultury w Grodzisku Mazowieckim miała miejsce promocja publikacji „Niepokorni 1976-1989. Mieszkańcy powiatu grodziskiego na rzecz wolności”, zawierająca biografie uczestników podziemia ,,Solidarności” oraz ludzi kultury, nauki oddanych idei ,,Solidarności”.

Dodano 13.10.2014 r.
Łowickie Archiwum na zjeździe Szarych Szeregów

Zjazd_Szarych_Szeregow.JPGW dniach 25 – 27 września 2014 r. odbył się zjazd członków Stowarzyszenia „Szare Szeregi” Oddział w Łowiczu, z którym współpracuje łowicki Oddział Archiwum Państwowego w Warszawie. Miejscem zjazdu było Łowickie Centrum Kształcenia Ustawicznego Województwa Łódzkiego przy ul. Ułańskiej 2.

Kierownik Oddziału Pan Marek Wojtylak uczestniczył w Walnym Zebraniu Członków Oddziału oraz w akademii z okazji 75. rocznicy powołania Szarych Szeregów, którą przygotowali uczniowie II Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika w Łowiczu. W akademii wzięli m.in. udział: burmistrz Łowicza Krzysztof Jan Kaliński oraz założyciel i pierwszy komendant Szarych Szeregów w Łowiczu druh Janusz Karpiński.

W ostatnim dniu zjazdu odbyła się sesja popularno-naukowa w sali konferencyjnej ŁCKU w Łowiczu. W jej programie znalazły się referaty: dra Tadeusza Żaczka o akcji „M” Szarych Szeregów w Łowiczu w okresie okupacji niemieckiej, Agnieszki Pawłowskiej-Kalinowskiej o zawartości Zespołu Archiwalno-Historycznego Stowarzyszenia Szarych Szeregów w Łowiczu oraz Marka Wojtylaka o niepodległościowych organizacjach młodzieżowych w Łowiczu i powiecie łowickim po 1945 r. Sesji towarzyszyła wystawa prezentująca zbiory otwartego podczas zjazdu Zespołu Archiwalno-Historycznego Szarych Szeregów, w którym zgromadzone są dokumenty stowarzyszenia i opracowania historyczne.

Dodano 30.09.2014 r.
Wizyta licealistów z Białorusi

Archiwum_warsztat_pracy_historyka.jpgW ramach współpracy z białostocką Fundacją na rzecz Pomocy Dzieciom z Grodzieńszczyzny Archiwum Państwowe w Warszawie gościło 26 września br. 40-osobową grupę młodych Polaków, licealistów z Białorusi, uczestniczących w projekcie "Odkurzamy zakurzone - biblioteki, archiwa i muzea młodym Polakom z Białorusi. Licealiści uczestniczyli w zajęciach na temat " Archiwum jako warsztat pracy historyka", a ponadto zapoznali się z dziejami Archiwum Państwowego w Warszawie, jego zasobem, zasadami korzystania z materiałów archiwalnych oraz przykładowymi archiwaliami.
 

Dodano 26.09.2014 r.
Wokół Bzury

edd_01.JPGPod honorowym patronatem Starosty Łowickiego Krzysztofa Figata 21 września 2014 r. odbyły się w Muzeum w Łowiczu obchody Europejskich Dni Dziedzictwa, których tegorocznym hasłem było „Dziedzictwo – źródłem tożsamości”. Głównym punktem programu była zorganizowana przy udziale APW Oddział w Łowiczu sesja naukowa pt. „Wokół Bzury… znaczenie rzeki dla Ziemi Łowickiej i jej mieszkańców”.

Dodano 24.09.2014 r.
Wyścig po historię

wyscig_2014_03.JPG17 września 2014 r., przy słonecznej pogodzie, odbyła się VIII edycja konkursu dla dzieci i młodzieży „Wyścig po historię” zorganizowanego przez Archiwum Państwowe w Warszawie Oddział w Pułtusku, Pułtuską Bibliotekę Publiczną im. Joachima Lelewela oraz Pułtuskie Towarzystwo Społeczno-Kulturalne. Konkurs, jak co roku, rozpoczynał obchody „Dni Patrona Pułtuska” – św. Mateusza. Patronat nad konkursem objął burmistrz Pułtuska Wojciech Dębski, patronat medialny sprawował „Tygodnik Pułtuski” i „Pułtuska Gazeta Powiatowa”.

Celem konkursu było m.in. przybliżenie uczniom dziedzictwa kulturowego regionu, rozwijanie zainteresowań lokalną historią i tradycją oraz popularyzacja kultury regionalnej.

 

Dodano 22.09.2014 r.

<< Powróć 1 2 3 4 5 6 7 Dalej >>

Powered by CuteNews