Strona główna   Kontakt    Dojazd   Mapa strony        

Nowości wydawnicze Archiwum Państwowego w Warszawie

Dodano 25.03.2014 r.
Nowa książka pt. Tajna "Solidarność" w Pułtusku w latach 1982-1986: wspomnienia konspiratora

W dniu 28 lutego 2014 r. w pracowni naukowej im. Wiktora Gomulickiego Oddziału w Pułtusku odbyła się promocja książki Sławomira Latka pt. Tajna "Solidarność" w Pułtusku w latach 1982-1986: wspomnienia konspiratora, red. K. Wiśniewski, Pułtusk 2014. Archiwum Państwowe w Warszawie było współwydawcą tej publikacji wraz z Pułtuskim Towarzystwem Społeczno-Kulturalnym i Pułtuską Biblioteką Publiczną im. Joachima Lelewela. Wspomniana książka otwiera nową serię wydawniczą Folia Historica Pultoviensia, w której mają być publikowane przede wszystkim wspomnienia osób związanych z Pułtuskiem i północno-wschodnim Mazowszem.

 

 

Dodano 05.03.2014 r.
"Domowa szuflada"

Każdy z nas miał babcię i dziadka. Dziadkowie opiekowali się nami, rozpieszczali i opowiadali rodzinne „legendy”. Opowieści seniorów rodu wywoływały u wnuków głębokie zainteresowanie dziejami rodu. Ponadto dziadkowie i babcie mieli: szuflady i pudełka pełne rodzinnych pamiątek (fotografie, listy, medale, stare paszporty, akty stanu cywilnego, świadectwa szkolne, pamiętniki, pocztówki, znaczki, a nawet proporczyki). Seniorzy przy pomocy tych bezcennych pamiątek  ilustrowali swoje opowieści. Po wielu latach, już jako dorośli, sięgamy, w ramach porządków domowych, do tych szuflad i pudełek przechowywanych na strychach i zastanawiamy się, co zrobić z tymi „szpargałami”, a jednocześnie pojawia się potrzeba zgłębienia dziejów rodziny. Wtedy staje przed nami problem co mamy zrobić?

Dodano 25.02.2014 r.
Uroczyste obchody 25. rocznicy rozpoczęcia obrad Okrągłego Stołu

Dnia 6 lutego w budynku  Instytutu Socjologii UW przy ul. Karowej 18  miały miejsce uroczyste obchody 25. rocznicy rozpoczęcia obrad Okrągłego Stołu. Spotkanie zorganizowała inicjatywa RAZEM89, ogólnopolska koalicja organizacji pozarządowych, zrzeszonych w celu wspólnej organizacji obywatelskich obchodów 25-lecia odzyskania wolności.

 

 

Dodano 11.02.2014 r.
Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z 15 maja 2013 r.

Dnia 7 października weszło w życie rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z 15 maja 2013 r., które rozszerza zakres działania oraz zmienia nazwę Archiwum Państwowego m.st. Warszawy.

Archiwum Państwowe m.st. Warszawy nosi nazwę Archiwum Państwowe w Warszawie. W strukturach Archiwum działa oddział o nazwie Archiwum Dokumentacji Osobowej i Płacowej, który mieści się w Milanówku. Oddział ten przejął zadania, które do tej pory wypełniało Archiwum Państwowe Dokumentacji Osobowej i Płacowej w Milanówku, jako samodzielna instytucja.

Bez zmian pozostaje adres archiwum w Milanówku (ul. Stefana Okrzei 1, 05-822 Milanówek) oraz numer telefonu (22) 635 68 22, pod którym można uzyskać informację o miejscach przechowywania dokumentacji osobowej i płacowej.

Dodano 04.10.2013 r.
Roczniki już dostępne

Kolejny, X tom „Roczników Łowickich” periodyku naukowego przygotowanego przez Łowickie Towarzystwo Przyjaciół Nauk jest już dostępny!
W dniu 3 lutego 2014 r. w sali Łowickiego Ośrodka Kultury odbyła się jego promocja połączona z prezentacją zamieszczonych przez autorów tekstów.

 

 

Dodano 11.02.2014 r.
APEL O PRZEKAZYWANIE DOKUMENTÓW

Szanowni Państwo!

Archiwum Kancelarii Prezydenta RP oraz Archiwum Kancelarii Senatu RP we współpracy z Naczelnym Dyrektorem Archiwów Państwowych prowadzą prace nad projektem pt. „Archiwa Przełomu 1989–1991”, mającym na celu udokumentowanie tego historycznego okresu w dziejach Polski.

Archiwum Państwowe w Warszawie, współuczestnicząc w projekcie, zwraca się z apelem o udostępnienie materiałów ukazujących sytuację społeczną i polityczną na przełomie lat 80. i 90. Liczymy na fotografie (również Warszawy, jak wyglądała w tym czasie?), plakaty i ulotki wyborcze, a także wspomnienia, w szczególności działaczy komitetów obywatelskich oraz innych organizacji społecznych.

Dodano 27.01.2014 r.
Archiwum Państwowe w Warszawie oraz Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli Wydział w Warszawie zapraszają nauczycieli na warsztaty metodyczne

W styczniu br. rozpoczyna się kolejny cykl warsztatów metodycznych dla nauczycieli historii, historii i społeczeństwa oraz wiedzy o społeczeństwie, organizowanych tradycyjnie w siedzibie Archiwum na Krzywym Kole.

Celem tej formy doskonalenia zawodowego jest wzbogacenie warsztatu pracy w zakresie historii regionalnej z uwzględnieniem źródeł archiwalnych, pokazanie różnych możliwości korzystania ze zbiorów archiwalnych, podniesienie kompetencji w zakresie wykorzystania źródeł historycznych w procesie dydaktycznym oraz monitorowania podstawy programowej kształcenia ogólnego.

Program warsztatów obejmuje trzy tematy:

1. „Warszawa i warszawiacy w okresie pierwszej wojny światowej” — 24 i 31 stycznia oraz 15 i 22 maja 2014 r.

2. „Warszawa w dobie socrealizmu” — 14, 21 marca 2014 r.

3. „Droga do wyborów w czerwcu 1989 r.” — 3, 10 kwietnia 2014 r.

Warsztaty są bezpłatne. Osoby zainteresowane udziałem powinny dokonać zgłoszenia (http://admin.mscdn.eu/zewnetrzne/biezacawiecej/id/1176/o//w/Warszawa)

Dodano 13.01.2014 r.
„SOCREALIZM WARSZAWSKI” — Warsztaty metodyczne w Archiwum Państwowym w Warszawie

W grudniu br. Archiwum Państwowe w Warszawie, we współpracy z Mazowieckim Samorządowym Centrum Doskonalenia Nauczycieli Wydział w Warszawie, zaprosiło nauczycieli historii, historii i społeczeństwa oraz wiedzy o społeczeństwie na warsztaty metodyczne, których przedmiotem były źródła powstałe w latach 1949–1955.

 

 

Dodano 18.12.2013 r.
„WARSZAWSKI TRUDNY CZAS, CZYLI STOLICA I JEJ MIESZKAŃCY W ŚWIETLE ARCHIWALIÓW” — Warsztaty metodyczne dla nauczycieli w Archiwum Państwowym w Warszawie.

Archiwum Państwowe w Warszawie we współpracy z Mazowieckim Samorządowym Centrum Doskonalenia Nauczycieli Wydział w Warszawie otworzyło kolejny cykl warsztatów metodycznych przeznaczonych dla nauczycieli historii, historii i społeczeństwa oraz wiedzy o społeczeństwie.


Przedmiotem listopadowych zajęć warsztatowych odbywających się pod hasłem „Warszawski trudny czas, czyli stolica i jej mieszkańcy w świetle archiwaliów” są źródła dotyczące pierwszej wojny światowej, wśród nich m.in.: fotografie osób, miejsc i wydarzeń; afisze i plakaty; broszury i druki ulotne; rysunki i plany przedstawiające rekonstrukcję Warszawy po II wojnie światowej; korespondencja i materiały pamiętnikarskie; dokumentacja urzędów.

Dodano 28.11.2013 r.

<< Powróć 1 2 3 4 5 6 7 Dalej >>

Powered by CuteNews