Strona główna   Kontakt    Dojazd   Mapa strony        

 

Wystawy on-line


Fotografie i opisy blisko stu miejsc pochówku ofiar Wielkiej Wojny z terenu działania Oddziału w Pułtusku. Nierzadko są to zapomniane cmentarze, dopiero niedawno na nowo "odkryte".


Prezentowane materiały archiwalne przypominają nie tylko o bohaterskiej obronie miasta, ale opowiadają również o późniejszych oficjalnych stronach życia i tzw. życiu codziennym mieszkańców. Zgromadzone archiwalia zostały podzielone na 6 grup tematycznych, ukazujących przygotowania do obrony miasta jak również jego kapitulację, zniszczenia materialne, straty w ludziach i dobrach intelektualnych a także obiekty wytworzone przez działające urzędy, w tym dotyczące utworzenia tzw. "żydowskiej dzielnicy mieszkaniowej". Pokazano także organizację pomocy społecznej, życie codzienne w mieście oraz fotoplan zniszczonej we wrześniu 1939 r. Warszawy.


Archiwum Państwowe w Warszawie przedstawia wystawę przypominającą atmosferę towarzyszącą tamtym dniom. Ekspozycję tworzą plansze tematyczne przybliżające, w ujęciu chronologicznym, sytuację sprzed 13 grudnia 1981 r., wprowadzenie stanu wojennego i klimat tego okresu aż do jego zakończenia.


Pamiętnik pt. "Wspomnienia matki i córki" został wydany w 1918 r. Autorka, Teodora Kiślańska z domu Heurich, podaje we wstępie, że swoje wspomnienia spisała za namową matki, Emilii Heurich, ku uczczeniu pamięci jej oraz nieżyjących sióstr.


Wystawa „I Warszawa nie zawiodła” poświęcona jest przede wszystkim tej bitwie oraz roli Warszawy w zmaganiach wojsk polskich z Armią Czerwoną.


Ekspozycja prezentuje wybór 98 fotografii z zasobu Archiwum Państwowego w Warszawie pokazujących dzieci w różnym wieku, w różnym czasie i w różnych sytuacjach. Składa się z trzech części, z których każda obejmuje ponad 30 zdjęć wykonanych w innym okresie historycznym.


Ekspozycja prezentuje wybrane dokumenty z zasobu Archiwum Państwowego w Warszawie i jego oddziałów zamiejscowych, które łączą się z imieniem genialnego pianisty i kompozytora. Poza prezentacją materiałów archiwalnych dotyczących bezpośrednio osoby i życia Fryderyka Chopina, celem wystawy jest pokazanie różnych form kultywowania pamięci o nim i jego artystycznym dorobku.


Wystawa została przygotowana na podstawie materiałów archiwalnych prezentowanych na wystawie "Nie po drodze nam z przeciwnikami socjalizmu", pochodzących z zasobu Archiwum Akt Nowych, Archiwum Państwowego w Warszawie, Oddziału w Łowiczu Archiwum Państwowego oraz Narodowego Archiwum Cyfrowego.


Elektroniczne puzzle, które zostały przygotowane na podstawie materiałów znajdujących się w zasobie Archiwum Państwowego w Warszawie.


Wystawa została przygotowana na podstawie materiałów archiwalnych prezentowanych od 22 lutego do 30 kwietnia 2013 r. w siedzibie Oddziału w Łowiczu Archiwum Państwowego w Warszawie. Jej celem jest pokazanie różnych form kultywowania pamięci o wydarzeniach i bohaterach Powstania Styczniowego na Ziemi Łowickiej.


W ponad dwustu teczkach znajdują się fotografie chłopców, które przedkładali w momencie zapisywania się do Gimnazjum. Jacy byli ówcześni uczniowie, jakie były ich późniejsze dzieje? Jak zdali najtrudniejszy egzamin w latach 1918- 1920 i 1939 -1945?


„Reise nach Warschau” to album 62 fotografii wykonanych przez oficera Wehrmachtu Jurgena Josta podczas dwudniowej wycieczki z Poznania do Warszawy w czerwcu 1941 r. Większość zdjęć (53) zostało zrobionych w Warszawie.


Wystawa składa się z ponad 100 reklam zaczerpniętych z przedwojennych dzienników i czasopism z zasobu Archiwum Państwowego w Warszawie: „Tygodnika Ilustrowanego”, „Kuriera Warszawskiego”, „Światowida” i pisma dla kobiet pt. „Bluszcz”.


"Warszawa w obiektywie nieznanego Niemca w latach okupacji 1939 - 1944" to kolekcja licząca 1014 fotografii. Została przysłana do Archiwum w 1968 roku, kiedy to z Landeshauptstadt München Stadtarchiv nadeszła przesyłka zawierająca 35 negatywów firmy AGFA. Dzięki nawiązanej korespondencji pomiędzy Archiwami udało się jedynie ustalić, że Archiwum monachijskie nie posiada żadnych pewnych informacji ani o negatywach, ani o ich Autorze, a jedynie przypuszczenie, że był nim korespondent niemiecki, prawdopodobnie pochodzący z Bawarii.