Strona główna   Kontakt    Dojazd   Mapa strony        

 

Wystawy do wypożyczenia


"Archiwa warszawskie dawniej i dziś"

Wystawa ukazuje bogactwo i różnorodność zbiorów, a także historię oraz współczesną działalność warszawskich archiwów (Archiwum Akt Nowych, Archiwum Archidiecezjalne Warszawskie, Archiwum Główne Akt Dawnych, Archiwum Państwowe m.st. Warszawy, Centralne Archiwum Wojskowe, Instytut Pamięci Narodowej, Narodowe Archiwum Cyfrowe, Polską Akademię Nauk Archiwum w Warszawie) i Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych. Przedstawia nie tylko najbardziej cenne i najciekawsze archiwalia dotyczące historii Polski, reprezentatywne dla zbiorów archiwów warszawskich, ale także budynki i pomieszczenia, w których dokumenty te są przechowywane, oraz ludzi, którzy się nimi opiekują. Ekspozycja jest portretem zbiorowym archiwów, archiwistów i zbiorów skupionych w Warszawie.
 • Dane techniczne:
  • 6 plansz o wymiarach 100 x 100 cm.
 • System mocowania:
  • do zawieszenia na zawieszkach umieszczonych na aluminiowych listwach ( nie ma ich na wyposażeniu).
 • Uwagi:
  • ekspozycja plenerowa.


"Być Dzieckiem"

Wystawa o dzieciach, od kilkumiesięcznych po nastoletnie, którym przyszło żyć w trzech różnych epokach — u schyłku XIX w. i w pierwszych latach XX stulecia, w dwudziestoleciu międzywojennym oraz w czasach drugiej wojny światowej. Pokazuje, jak wyglądały, jak się ubierały i czesały, jak się uczyły, bawiły i pracowały, w gronie rodziny i z rówieśnikami. Pokazuje też, jak zmieniała się rola dziecka w rodzinie i społeczności na ziemiach polskich tego okresu. Uzupełnieniem wystawy jest tzw. monidło (powiększona fotografia chłopca na rowerze z wyciętym otworem w miejscu twarzy dziecka, by można było sfotografować się jako chłopczyk na rowerku).
 • Dane techniczne:
  • 10 plansz o wymiarach 100 x 70 cm.
 • System mocowania:
  • antyramy do zawieszenia lub umocowania na nogach.
 • Uwagi:
  • ekspozycja do prezentacji we wnętrzach.


"Cztery wieki - cztery panoramy"


Ekspozycja zawiera wielkoformatowe wydruki panoram Warszawy, wykonanych na przestrzeni czterech wieków autorstwa: Antonia Rizzi Zannoniego, Adolfa Kozarskiego, Franciszka Karpowicza i Marka Ostrowskiego. Uzupełnieniem są grafiki, pocztówki i fotografie miasta pochodzące z okresu powstawania danej panoramy lub widoku. Ekspozycja pozwala prześledzić przeobrażenia, zmiany przestrzenne, urbanistyczne i architektoniczne, jakie zachodziły w Warszawie od XVIII w. do dziś. Wystawa jest w języku polskim i angielskim.


Katalog wystawy

 • Dane techniczne:
  • 3 banery (500 cm dł. x 100 cm wys.) + 1 baner (360 cm dł. x 100 cm wys.);
  • uzupełniające grafiki: 12 banerów (100 x 100 cm);
  • 2 tytułowe banery: (120 x 200 cm).
 • System mocowania: 
  • na metalowych rurkach/prętach wprowadzonych w „tunele/rękawy” na dole i u góry banerów 
  • (nie na wyposażeniu wystawy).    
 • Uwagi:
  • ekspozycja plenerowa


"Emigracja z Europy do Ameryki 1840-1920. Opowieści z Listów Emigrantów"

Wystawa międzynarodowa, zrealizowana w ramach projektu finansowanego z funduszy UE we współpracy Polski, Szwecji, Irlandii, Czech i Włoch. Tematem ekspozycji są losy emigrantów z Europy do Ameryki, w latach 1840–1920, przedstawione na podstawie autentycznych listów emigrantów przesyłanych do rodzin pozostałych w kraju. W ramach wystawy starano się znaleźć podobieństwa i różnice w emigracji z państw biorących udział w projekcie. Specyfiką polskich listów jest fakt, że nigdy nie dotarły one do adresatów; zostały zatrzymane przez carską cenzurę. Wystawę przygotowano w wersji polskieji angielskiej.
 • Dane techniczne:
  • ekspozycję tworzy 7 owalnych, metalowych, składanych słupów, o średnicy 1 m i wys. ok. 2 m, na które nakładane są tkaniny z nadrukiem 
  • podkład muzyczny w postaci  autentycznych piosenek emigrantów
 • Uwagi:
  • ekspozycja do prezentacji we wnętrzach


"I Warszawa nie zawiodła. W 90. rocznicę bitwy warszawskiej"

Po odzyskaniu niepodległości w listopadzie 1918 r. Polska musiała stawić czoła wielkiemu wyzwaniu, jakim była obrona suwerennego bytu i walka o granice. Największym zagrożeniem była dla Polski Rosja Sowiecka. Wojna polsko-rosyjska (1919–1920 miała) nie tylko rozstrzygnąć sprawę naszej granicy wschodniej, ale też zdecydować o tym, czy rewolucja bolszewicka ogarnie Europę, czy też nie. Polska, uważana przez państwa Ententy za państwo słabe, pozostała osamotniona w walce z Rosją Sowiecką, uzyskując skromną pomoc militarną jedynie ze strony Francji. Decydująca bitwa rozegrała się w sierpniu 1920 r. na przedpolu Warszawy. Wystawa „I Warszawa nie zawiodła” poświęcona jest przede wszystkim tej bitwie oraz roli Warszawy w zmaganiach wojsk polskich z Armią Czerwoną.
Więcej o wystawie...


Wystawa do obejrzenia w formacie .pdf


 • Dane techniczne:
  • 36 banerów o wymiarach 100 x 140 cm.
 • System mocowania:
  • na dole i u góry banerów są kilkucentymetrowe „tunele/rękawy” do wprowadzenia rurek/prętów, które nie są jednak na wyposażeniu wystawy. 
  • Banery nie posiadają otworów umożliwiających ich naciągnięcie, ani stelażu.
 • Uwagi:
  • ekspozycja plenerowa.


"Inżynierowie bez granic. Lindleyowskie plany Warszawy przełomu XIX i XX wieku"

Wystawa prezentuje fragment zbioru map Warszawy powstałego w latach 1886–1915 z inicjatywy angielskich inżynierów Lindleyów. Zbiór ten stanowi jedno z największych dzieł dawnej kartografii Warszawy, a jednocześnie największych dzieł wielkoskalowej kartografii światowej. Powstał na potrzeby budowy warszawskich wodociągów i systemu kanalizacji.
 • Dane techniczne:
  • 30 plansz o wymiarach 70 x 100 cm.
 • System mocowania:
  • plansze przeznaczone do powieszenia na ścianie lub na stelażu 
(rurki metalowe o wys. 2 m + podstawy o dł. 50 cm i wys.)
 • Uwagi:
  • w ramach wystawy: 2 wydruki wielkoformatowe o wymiarach: szer. ok. 2 m, wys. ok. 1,5 m; 1 wydruk wielkoformatowy o wymiarach: szer. ok. 1 m, wys. ok. 3 m (alternatywnie: baner wielkoformatowy o wymiarach: szer. 4 m, wys. 3 m (materiał jest częścią wystawy „Warszawa. Obrazy z dziejów”); element modelatorski z „wodotryskiem” 50x50x150cm (wymaga podłączenia do sieci).
  • Ekspozycja do prezentacji we wnętrzach.


"Krakowskie Przedmieście w obiektywie Zdzisława Marcinkowskiego 1904-1939"

Na wystawę składa się 70 przedwojennych fotografii z zasobu Archiwum Państwowego w Warszawie przedstawiających zabytki architektoniczne Krakowskiego Przedmieścia.
Więcej o wystawie...


Wystawa w formacie .pdf


 • Dane techniczne:
  • 50 plansz o wymiarach 70 x 100 cm.
 • System mocowania:
  • ramki na wyposażeniu.
 • Uwagi:
  • ekspozycja plenerowa.


"Miasto bez rabina nie może istnieć. Rabini, podrabini i kandydaci na rabinów guberni warszawskiej 

w latach 1888-1912"

Wystawa przybliża dzieje społeczności żydowskiej zamieszkującej ziemie polskie od średniowiecza. Ponad 50 unikatowych fotografii portretowych z przełomu XIX i XX w., po raz pierwszy publikowanych, pochodzących ze zbiorów Archiwum Państwowego w Warszawie, przypomina sylwetki rabinów oraz kandydatów na rabinów w miastach dawnej guberni warszawskiej. Wielu z nich, jako administratorzy gmin żydowskich i przewodnicy duchowi, zyskało uznanie nie tylko w kraju, ale i za granicą.
 • Dane techniczne:
  • 50 plansz o wymiarach 100 x 100 cm.
 • Uwagi:
  • ekspozycja plenerowa.


"Nie po drodze nam z przeciwnikami socjalizmu"


Wystawa zorganizowana z Muzeum Historycznym m.st. Warszawy w ramach obchodów 20. rocznicy odzyskania wolności. Na przykładzie zdjęć, plakatów, ulotek i dokumentów wystawa ukazuje wydarzenia społeczne i polityczne w Polce w latach 1945–1989. Przedstawia m.in. działania aparatu władzy socjalistycznej zmierzające do wyeliminowania opozycji politycznej, całkowitego przejęcia, a następnie utrzymania władzy w Polsce. Ukazuje także formy protestów społecznych oraz proces kształtowania się opozycji demokratycznej w latach 70. — jej dojrzewanie, tworzenie programu, reakcje na działania i propagandę reżimu. Więcej o wystawie...


Katalog wystawy w formacie .pdf


 • Dane techniczne:
  • 45 plansz o wymiarach: 100 x 120 cm;
  • 27 banerów o wymiarach 120 x 140 cm.
 • System mocowania:
  • aluminiowe listwy i zawieszki (na wyposażeniu).
 • Uwagi:
  • ekspozycja plenerowa, w dwóch wersjach: planszowej i banerowej.


"Panorama Adolfa Kozarskiego z roku 1875"

Panorama przedstawiająca widok Warszawy z wieży zamku królewskiego, prezentowana na drewnianym stelażu w kształcie rotundy.
 • Dane techniczne:
  • instalacja mierzy 2,5 m wysokości i 6 m. długości.
 • Uwagi:
  • wymaga pomieszczenia o minimalnych wymiarach 6 x 9 m i wys. ponad 2,5 m.
  • Ekspozycja plenerowa.


"Pamięć Warszawy Pamięć Polski Pamięć Świata"

Ekspozycja prezentująca polskie dokumenty znajdujące się na światowej liście programu „Pamięć Świata” UNESCO.
 • Dane techniczne:
  • 34 plansze o wymiarach 100 x 100 cm.
 • System mocowania:
  • do zawieszenia na zawieszkach umieszczonych na aluminiowych listwach 
  • (nie ma ich na wyposażeniu).
 • Uwagi:
  • ekspozycja plenerowa.


"Plany Lublina od XVII do połowy XX wieku"

Wystawa przedstawia najważniejsze plany kartograficzne miasta Lublina została przygotowana na XXIII Konferencję Historyków Kartografików.

Dodatkowo do wystawy tej dołączono:

- fragmenty wystawy przygotowanej przez pracowników Archiwum Państwowego w Warszawie, obejmującej 5 plansz oprawionych w ramki z mocowaniami + 2 plansze bez ramek o wymiarach 70 x 100 cm

- wystawę „Mapy Ziem i Plany miast polskich w zbiorach Muzeum Historii Rygi i Żeglugi Morskiej” w postaci10 plansz o wymiarach 71 x 100 cm (plansze w ramkach z wieszakami, przeznaczone do powieszenia).
 • Dane techniczne:
  • 25 wydruków na papierze o wymiarach 70 x 100 cm.
 • System mocowania:
  • wystawa nie posiada systemu mocowania.
 • Uwagi:
  • ekspozycja do prezentacji we wnętrzach.


"Polacy w Gruzji"

Wystawa ukazująca losy i działalność Polaków w Gruzji XIX i XX w. Więcej o wystawie...


Wystawa do obejrzenia w formacie .pdf


 
 • Dane techniczne:
  • 21 plansz o wymiarach 100 x 150 cm.
 • System mocowania:
  • wystawa nie posiada stelaży ani ramek umożliwiających zawieszenie, możliwość wywiercenia otworów lub zamontowania zawieszek, umieszczenia na sztalugach lub w ramach.
 • Uwagi:
  • ekspozycja plenerowa.


"Projekt Świdermajer"

Wystawa plenerowa przedstawiająca projekty domów drewnianych z okresu międzywojennego z terenu Otwocka.
 • Dane techniczne:
  • 10 plansz.
 • Uwagi:
  • ekspozycja plenerowa.


"Przyjaciele Solidarności. Amerykańskie środowiska polonijne na rzecz opozycji demokratycznej

w Polsce stanu wojennego"

Na przykładzie ponad 150 dokumentów — fotografii, plakatów, deklaracji programowych, pism i korespondencji — wystawa ukazuje reakcję społeczeństwa amerykańskiego na wieść o ogłoszeniu 13 grudnia 1981 r. stanu wojennego w Polsce, a także działania podejmowane przez amerykańskiej środowiska polonijne na rzecz przetrwania struktur ruchu społecznego „Solidarność” i idei demokracji w Polsce.


Wystawa w formacie .pdf

 • Dane techniczne:
  • 29 plansz o wymiarach 100 x 150 cm.
 • Uwagi:
  • ekspozycja plenerowa.


"Trzy lwy i biały orzeł"

Wystawa prezentująca stosunki Polski i Estonii w okresie międzywojennym na przykładzie dokumentów z archiwów polskich i estońskich. Więcej o wystawie...
 • Dane techniczne:
  • 10 banerów o wymiarach 100 x 150 cm
 • System mocowania:
  • do zawieszenia na zawieszkach umieszczonych na aluminiowych listwach.
 • Uwagi:
  • ekspozycja do prezentacji we wnętrzach.


"Umówiłem się z nią na dziewiątą..., czyli o rozrywkach przedwojennej Warszawy"

Wystawa prezentuje, na przykładzie ponad 120 fotografii i grafik oraz relacji i wspomnień, ofertę kulturalną i rozrywkową przedwojennej Warszawy. Zabiera do modnych kawiarni i restauracji, w których toczyło się życie towarzyskie ówczesnej stolicy, do teatrów i kin, na elitarne rauty i bale wydawane we wnętrzach zamku królewskiego, Hotelu Europejskiego i Akademii Sztuk Pięknych. Zaprasza na nadwiślańskie plaże i wycieczki statkiem na Bielany, do popularnych kabaretów i na dancingi do Adrii.
 • Dane techniczne:
  • 24 plansze o wymiarach 100 x 100 cm + 2 banery o wymiarach 200 x 80 cm.
 • Uwagi:
  • ekspozycja plenerowa.


"Vivat Konstytucja! W 220 rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 maja"

Na przykładzie ponad 120 obiektów — map i grafik, fotografii i pism urzędowych, tytułów prasowych oraz druków okolicznościowych, a także relacji i wspomnień — wystawa przedstawia historię uchwalenia oraz tradycję obchodów Konstytucji 3 maja. Przypomina Warszawę czasu Sejmu Czteroletniego, sylwetki autorów 2onstytucji, jej treść i znaczenie. Prezentuje także sposoby kultywowania pamięci o Konstytucji jako wartości narodowej na przestrzeni ponad 200 lat. Więcej o wystawie...
 • Dane techniczne:
  • 30 plansz o wymiarach 100 x 100 cm + 3 banery dwustronne, w tym 2 wprowadzające o wymiarach 120 x 200 cm oraz 1 z reprodukcją obrazu Jana Matejki o wymiarach 150 x 105 cm.
 • System mocowania:
  • ramki umożliwiające zawieszenie na metalowych rurkach/prętach wprowadzonych w „tunele/rękawy) na dole i u góry banerów (nie na wyposażeniu wystawy).
 • Uwagi:
  • ekspozycja plenerowa.

Wystawa w formacie .pdf


"Warszawa - obrazy z dziejów. Mapy, plany i widoki Warszawy 1641 - 2007"

(wspólnie z MHW, WPG)

Największa ekspozycja poświęcona kartografii warszawskiej w powojennej historii stolicy. Składa się na nią około 100 planów i panoram (w tym niektóre wielkoskalowe o wym. 2 x 2 m) wykonywanych od XVII w. aż do współczesności. Ekspozycję uzupełniają zdjęcia lotnicze autorstwa dr. Marka Ostrowskiego i fotoplany z różnych okresów.

Wystawa została pomyślana w układzie chronologicznym. Za szczególnie interesujące można uznać najstarsze obiekty m.in. pochodzący z 1641 r. plan Warszawy autorstwa Izraela Hoppego, a także panoramę Abrahama Dahlberga z 1655 r. Na uwagę zasługują także: grupa osiemnastowiecznych map z okresu panowania Sasów, plany pruskie z lat 1795–1807, dziewiętnastowieczne plany wojskowe z czasów Królestwa Kongresowego, a także jedne z dokładniejszych aż do 1945 r. map — urzędowe plany rosyjskie z końca XIX wieku.

Ekspozycja umożliwia prześledzenie przemian, jakim ulegały elementy map: ulice, place, budowle i dzieła forteczne, elementy środowiska geograficznego wokół miasta. Treść wzbogacają panoramy i widoki ważniejszych obiektów, które obrazują przemiany stylistyczne w architekturze.
 • Dane techniczne:
  • 89 plansz o wymiarach: wys. 150 cm, szer. 102 cm (ok. 115 cm w oprawie) + plansze komateksowe do montażu naściennego: 6 plansz montowanych (wys. 250 cm, szer. 300 cm); plansze komateksowe  do montażu naściennego (dostosowane do powieszenia na tylnej stronie rotundy „Panoramy Kozarskiego”): 6 plansz (wys. 150 cm, szer. 100 cm); „Panorama Kozarskiego” — rotunda (na planie okręgu o średnicy ok. 6 m) wraz z wejściami (na planie prostokątów o rozmiarach 1,5 x 2,5m) wymaga pomieszczenia o minimalnych rozmiarach 6 x 9m i wysokości ponad niż 2,5 m.
  • Banery i podłoga:
- banery do zawieszenia na drewnianych ramiankacj:
   • „Szwed” — szer. 150 cm, wys. 220 cm
   • „Lehmann” — szer. 150 cm, wys. 120 cm
   • „Korpus” — szer. 190 cm wys. 150 cm
   • „Lerue” — szer. 200 cm, wys. 150 cm
   • „opis tła historycznego” — 6szt. szer. 120 cm, wys. 150 cm
- banery do zawieszenia na listwach:
   • „Lindley 1:2500” — szer. 4m, wys. 3m
   • „Lindley album” — szer. 2m, wys. 1,8 m
   • „Tirregaille – szer. 7 m, wys. 3 m
- podłoga: 8 arkuszy PCV o łącznych rozmiarach po zmontowaniu 4 x 4 m.
   • „Lindley album — (po zwinięciu rulon dł. ok. 160 cm)
   • „Tirregaille — (po zwinięciu 5 rulonów o dł. ok 160 cm)
- podłoga: 8 arkuszy PCV o rozm. 100 x 200 cm,
 • System mocowania:
  • ekspozycja posiada własny stelaż.


"Warszawa z lotu ptaka"

Wystawa powstała w ramach „Warszawskiego Lata Fotografii”, którego organizatorami byli: Miasto Stołeczne Warszawa, Muzeum Historyczne m. st. Warszawy, Pałac Kultury i Nauki, Związek Polskich Artystów Fotografików. Od końca XIX w. Warszawa stała się interesującym tematem dla fotografików. Oprócz zdjęć pokazujących stolicę z poziomu wzroku przechodnia wykonywano też zdjęcia z lotu ptaka. Wykorzystywano w tym celu loty balonem oraz najwyższe obiekty miasta (wieża zamku królewskiego, wieża zboru ewangelickiego, pałac Jabłonowskich, Teatr Wielki). Na wystawie wykorzystano materiały archiwalne z zasobu Archiwum Państwowego w Warszawie: zdjęcia lotnicze Warszawy wykonane w 1926 r., fotoplan Warszawy opracowany na podstawie zdjęć wykonanych w listopadzie 1935 r., Bildplan Warschau, fotoplan wykonany we wrześniu 1939 r., fotoplan opracowany na podstawie zdjęć wykonanych w czerwcu 1945 r., współczesne fotografie lotnicze autorstwa Tomasza Stępnia wykonane w latach 2002– 2007.
 • Dane techniczne:
  • 38 plansz o wymiarach 120 x 100 cm.


"Warszawiaków portret niedzisiejszy"

(wystawa zorganizowana wspólnie z Biurem Administracyjno-Gospodarczym 

Urzędu Miasta STołecznego Warszawy)

Wystawa poświęcona jest dawnym warszawiakom. Zostali oni przedstawieni realistycznie, na tle ich domu, Warszawy. Są wśród nich charakterystyczne dla Warszawy typy — elegantki i eleganci, emeryci, kataryniarze, uliczni śpiewacy, żebracy, śmieciarze. Są też przedstawiciele zawodów, których dziś już nie ma lub prawie nie ma (węglarz, piaskarz, tracz, nosiwoda, druciarz, koszykarz, szatkownik, dorożkarz). Dzięki archiwaliom z zasobu APW możemy zobaczyć, jak wyglądali, czym się zajmowali, ale też jak wyglądała ich Warszawa, a nawet co pisała o nich prasa ukazująca się w ich czasach. Możemy porównać ich i nasz warszawski dzień, a zarazem dostrzec wartość źródeł, naszego warszawskiego dziedzictwa.
 • Dane techniczne:
  • 24 plansz o wymiarach 120 x 70 cm.
 • Uwagi:
  • ekspozycja plenerowa przechowywana w magazynach Biura Administracyjno-Gospodarczego Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy.


"Wola pamięci - Cmentarz Powstańców Warszawy na Woli"

Wystawa poświęcona Cmentarzowi Powstańców Warszawy na Woli — nekropolii szczególnej, największej tego rodzaju w Europie, na której spoczywają szczątki ok. 100 tys. osób poległych, zamordowanych i spalonych przez Niemców w czasie powstania warszawskiego — żołnierzy i ludności cywilnej — ekshumowanych z ulic Warszawy po zakończeniu II wojny światowej. Ekspozycja przybliża okoliczności powstania cmentarza, kolejne fazy jego projektowania, ale też tych, którzy na nim spoczęli i realia ich śmierci. Pokazuje również dzieje tej części stolicy, w której usytuowany został cmentarz. 
 • Dane techniczne:
  • 20 pkansz o wymiarach 100 x 100 cm.
 • Uwagi:
  • ekspozycja plenerowa.


"Wykonywa się fotografie... Znani i nieznani w obiektywie warszawskich fotografów 

z II połowy XIX wieku"

Wystawa prezentuje sylwetki znanych postaci zasłużonych dla Warszawy poprzez swoją działalność na polu polityki, nauki i sztuki, m.in. Sokratesa Starynkiewicza, Stanisława Moniuszki, Józefa Mianowskiego, Heleny Modrzejewskiej, Juliusza Osterwy, Marceliny Sembrich-Kochańskiej czy Wiktorii Kaweckiej zwanej przez wielbicieli „słowikiem Warszawy”, jak i osób zupełnie anonimowych.

Dzięki zachowanym fotograficznym portretom możemy poznać obowiązujące kanony mody, modne fryzury i dodatki w postaci strojnych kapeluszy, wachlarzy czy w przypadku panów eleganckich cylindrów, meloników lub letnich słomkowych kapeluszy. Portretowana Helena Modrzejewska ubrana jest w stroje teatralne ze spektakli, w których grała główne role. Prezentowane fotografie pochodzą z najlepszych warszawskich zakładów fotograficznych, których właścicielami byli fotografowie o znanych i uznanych nazwiskach np. Karol Beyer, Konrad Brandel, Jan Mieczkowski, Maksymilian Fajans, Aleksander Karoli i Maurycy Pusch i inni.


"Wypędzeni z Warszawy 1944. Losy dzieci"

(wystawa zorganizowana wspólnie z Muzeum Historycznym m.st. Warszawy")

Wystawa powstała podczas realizacji projektu o tym samym tytule w ramach programu wspólnotowego Europa dla Obywateli. Projekt poświęcony badaniom historycznym, których głównym celem było pogłębienie wiedzy na temat deportacji ludności, jakie miały miejsce w Warszawie od sierpnia do października 1944 r. Ekspozycja  poświęcona jest dzieciom wywiezionym z Warszawy po powstaniu warszawskim (1944) roku. W ramach wystawy przedstawione zostały autentyczne relacje dzieci, które przeżyły deportacje, a także materiały ikonograficzne, dokumenty aktowe.
 • Dane techniczne:
  • ekspozycję tworzą następujące elementy:
- 23 wydruki wielkoformatowe na siatkach winylowych (220 x 240 cm
- wydruki na tekturze (do umieszczenia na ścianie):
   • 59 fotografii (30 x 23 cm)
   • 33 dokumentóqy (30 x 23 cm)
   • 13 relacji tekstowych (30 x 46 cm)
- dwie projekcje multimedialne (konieczne dwa rzutniki i dwa DVD)
- 16 fotografii rodzinnych w ramkach
- mapa obozów oraz pamiątki do rozmieszczenia w gablotach (pamiątki wypożyczane każdorazowo od właścicieli)
- 2 antyramy z  widokami przedwojennej Warszawy
- 10 zestawów MP3 ze słuchawkami, do odsłuchiwania fragmentów nagranych relacji (wyłącznie w języku polskim).
 • Uwagi:
  • ekspozycja przechowywana w Muzeum Historycznym m.st. Warszawy.


"Wywołane i utrwalone"

Międzynarodowa wystawa Polskiej Agencji Prasowej prezentująca fotografię archiwalną, wieńcząca projekt UE „SHPAENA”.
 • System mocowania:
  • plansze w ramkach z wieszakami przeznaczone do powieszenia.


"Za murem. Jak powstawało warszawskie getto..."

Zdjęcia tworzą fotograficzny zapis budowy murów warszawskiego getta, przeprowadzkę ludności żydowskiej do getta i życie za murem. Więcej o wystawie...


Wystawa w formacie .pdf