Strona główna   Kontakt    Dojazd   Mapa strony        

 

Zebrania naukowe

Zebrania naukowe w Archiwum Państwowym w Warszawie w roku 2014


Zebrania naukowe w Archiwum Państwowym w Warszawie w roku 2015

  • Robert Szarejko, „Wywłaszczenia nieruchomości w Polsce w latach 19441998 — analiza przepisów"  (23 IV)
  • Piotr Musur, „Przyszli pracownicy i współpracownicy Rozgłośni Polskiej Radia Wolna Europa w materiałach Zbioru Korotyńskich w Archiwum Państwowym w Warszawie” (28 V)
  • Małgorzata Sikorska, „Pałac Leopolda Kronenberga w Warszawie” (8 VI)
  • Marta Jaszczyńska, „Akta warszawskich organizacji pomocowych z okresu II wojny światowej w zbiorach Archiwum Państwowego w Warszawie” (24 IX)
  • Jan Członkowski, „O historii NSZZ „Solidarność” przy Archiwum Państwowym w Warszawie (z okazji 35-lecia związku)" (22 X)
  • Marek Wojtylak, „Materiały dotyczące Nieborowa i Arkadii w zasobie Archiwum Państwowego w Warszawie Oddział w Łowiczu" (19 XI)

Zebrania naukowe w Archiwum Państwowym w Warszawie (ul. Krzywe Koło 7) odbywają się w Pracowni Naukowej im. Prof. St. Herbsta